SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL54 
Opinto Markkinoinnin ja myynnin perusosaaminen  
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hahmottaa yrityksen markkinointiympäristön. Osaat tunnistaa yrityksen asiakkaat, hahmottaa ostokäyttäytymistä ja asiakassegmenttejä. Tunnet yrityksen markkinoinnin ja sen kilpailukeinot.

Osaat hahmottaa yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat sisäisen myyjäsi ja myynnin tärkeyden organisaatiolle sekä ymmärrät myyntiprosessin eri vaiheet. Tiedät ja osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista sääntelyä.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinaympäristön tuntemus ja markkinointisuunnitelma

Ymmärrät markkinoinnin eri osa-alueet. Ymmärrät markkinointisuunnitelman sisällön.

Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Tuloksellinen myyntiosaaminen

Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet.

Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Ymmärrät myynnin tärkeyden organisaatiolle sekä myyntiprosessien vaiheet.

Myyntiä- ja markkinointia ohjaavan lainsäädännön osaaminen

Tiedät keskeisen myyntiä ja markkinointia ohjaavan oikeudellisen sääntelyn.

Osaat ottaa huomioon oikeudellisen sääntelyn myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa sekä soveltaa sitä.

Hallitset myyntiin ja markkinointiin liittyvän keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja osaat huomioida sen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa