SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL55 
Opinto Englanti 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat englanninkielistä liike- ja talouselämän perussanastoa. Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän yrityskulttuurin merkityksen ja osaat keskustella ja kirjoittaa yhteiskuntaan ja yrityksiin liittyvistä asioista englannin kielellä. Osaat käyttää liiketalouden alan perusterminologiaa englanniksi ja osaat tuottaa englanniksi liiketalouden tekstejä. Kykenet viestimään liiketoimintaympäristössä suullisesti ja havainnollistamaan esitystä tarkoituksenmukaisella tavalla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Englannin kielellä kommunikointi, kirjallinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa eikä kirjoittamasi tekstin rakenne ole asianmukainen. Kirjoittamasi teksti sisältää ymmärtämistä haittaavia kielioppivirheitä.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Kirjoittamasi teksti on sekä ymmärrettävää että sujuvaa, eikä se sisällä sellaisia kieliopillisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä.

Englannin kielellä kommunikointi, suullinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa ja puheessa on virheitä, jotka haittaavat ymmärtämistä. Et ymmärrä kommunikaatiotilanteessa kuulemaasi riittävän hyvin.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Puheesi on selkeää, eikä se sisällä sellaisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä. Ymmärrät kuulemasi hyvin ja osaat reagoida siihen asianmukaisella tavalla.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa