SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL56 
Opinto Markkinointitutkimus 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida markkinointitutkimuksen.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinointitutkimus -osaaminen

Tiedät markkinointitutkimuksen merkityksen liiketoiminnassa ja sen keskeiset muodot. Tiedät tutkimusprosessin eri vaiheet ja sen keskeiset tutkimusmenetelmät. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja hyödyllisyyden liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ja tiedät sen eri vaiheet hyvin. Ymmärrät erilaiset tutkimusmenetelmät ja niiden väliset erot.

Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja osaat soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ja tiedät sen eri vaiheet erittäin hyvin sekä osaat soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa