SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL57 
Opinto Sopimus- ja yhteisöoikeuden perusteet 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärrät elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Tunnistat eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.

Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet ja osaat soveltaa tietoa käytännön tasolla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Osaat hakea oikeudellista tietoa.

Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Ymmärrät elinkeinon harjoittamiseen ja yritysmuotoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.

Osaat soveltaa perustellen yrityksen perustamiseen, yritysmuotoihin ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.

Ymmärrät sopimusoikeuden merkityksen liiketoiminnassa ja osaat hyödyntää lainsäädäntöä käytännön sovellustilanteissa.

Osaat soveltaa sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntö liiketoiminnassa.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa