SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV1B 
Opinto Ruotsin aktivointi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Sijoittamaton - ÄLÄ KÄYTÄ! 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat kieliopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan ja motivoituu arvioimaan kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaisella asteikolla.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2003 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa