SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV5N 
Opinto Kivun hoito 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Sijoittamaton - ÄLÄ KÄYTÄ! 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:
Opiskelija tunnistaa kivunhoitoa ohjaavan arvoperustan, sekä tietää kivunhoitoa ohjaavat lait ja asetukset. Hän tietää ja tunnistaa erilaisiin kivun syntymekanismeihin liittyvät oireet ja ilmaukset osana potilaan kipukokemusta. Opiskelija osaa näyttöön perustuvat kivun ja toimintakyvyn arviointimenetelmät. Hän tietää tärkeimmät kivunhoitomenetelmät ja hoitovälineet sekä osaa käyttää niitä omalla substanssialueellaan turvallisesti. Hän osaa toteuttaa kivunhoidon dokumentointia niin, että kivunhoidon suunnittelu ja toteuttaminen on tavoitteellista, tietosuojan- ja turvan mukaista sekä tehokasta. Opiskelija osaa konsultoida kivun hoidon ongelmatilanteissa.
Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:
•Moniulotteinen kipu ja kivunhoidon arvoperusta
•Kivunhoitoa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset
•Kivun hoidon palveluketjut
•Moniammatillinen päätöksenteko kivun hoidossa
•Kivun arviointi ja mittaaminen
•Farmakologiset ja ei-farmakologiset kivun hoitomenetelmät
•Kivun hoidon kirjaaminen

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 07.04.2008 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa