SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV2L 
Opinto Englannin aktivointi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Englanti 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat kieliopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat englannin kielen lisäopintoja.
Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa.
Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää englannin kielen oikeakielisyyttä ja rakenteiden hallintaa
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 10.04.2008 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa