SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV1K 
Opinto Espanja 1 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Espanja 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat kieliopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija omaksuu espanjan keskeistä sanastoa ja sen perusrakenteita. Hän oppii kielen ääntämisen perusteet ja saa valmiuksia selviytyä espanjan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tutustuu kohdemaiden tapakulttuuriin ja maantietoon.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2009 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa