SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV1N 
Opinto Norja 1 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Norja 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tekstejä ja niihin liittyvät tehtävät, sekä pari- ja ryhmäkeskusteluja. Opiskelija saa perustiedot kielestä, oppii sanoja ja lauseita sekä saa käsityksen arkipäivän tilanteista, tavoista ja perinteistä. Kurssin ajankohtaisia aiheita on itsensä ja perheen esitteleminen, ruoka, vapaa-aika, liikenne, sää ja asuminen.

Kurssin tässä osassa painotetaan sanojen ääntämistä ja painoa, ja miten ääntäminen voi joskus erota kirjoitusasusta. Tavallisimpien substantiivien, adjektiivien, verbien ja pronominien, lisäksi keskitymme virkkeiden sanajärjestyksiin, ajan adverbeihin ja modaaliverbien käyttöön yksinkertaisten A1-tason lauseiden rakentamisessa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2010 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa