SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R801M34 
Opinto Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Palvelualat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan valitsemallaan osaamisalueella. Hän oppii yhdistämään olemassa olevaa teoriatietoa käytännön toimintaan ja hyödyntämään sitä kehittämistyön tukena.

Opiskelija ottaa vastuun oman osaamisensa tulevaisuusorientoituneesta kehittämisestä ja oman urapolkunsa suunnittelusta ja toteutuksesta

Opiskelija toteuttaa kehittämisprojektin vahvistaen taitojaan toteuttaa tavoitteellisia ja aikasidottuja tehtävänantoja.

Teemat:

Seminars and Symposia 5 op

Kehittämisprojekti 5 op

 
Arviointikriteerit

Arviointi muodostuu opiskeljan valintojen mukaan Seminars and Symposian osalta.

Projektiosaamisen arviointi:

K5

Opiskelija osoittaa luovaa kehittämisotetta ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelija hallitsee itsenäisesti projektin tavoitteellisen suunnittelun ja toteutuksen käyttäen projektinhallinnan keskeisiä työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti tietoperustaa projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektisuunnitelman ja projektiraportin, josta ilmenee yksityiskohtaisesti projektin resurssien suunnittelu ja käyttö. Opiskelija osaa tehdä kattavan kokonaisarvioinnin projektista.

H 3- 4

Opiskelija osoittaa kehittämisotetta ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelija hallitsee projektin tavoitteellisen suunnittelun ja toteutuksen käyttäen projektinhallinnan keskeisiä työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää tietoperustaa projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän osaa kirjoittaa projektisuunnitelman ja projektiraportin, josta ilmenee projektin resurssien suunnittelu ja käyttö. Opiskelija osaa arvioida projektia ja omaa osaamistaan.

T 1-2

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin sekä siihen liittyvät asiakirjat (suunnitelma ja loppuraportti) ohjeistuksen mukaan. Opiskelija ymmärtää resurssien suunnittelun ja käytön merkityksen projektissaan. Hän osaa tuottaa itsearvioinnin projektityöstään.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa