SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV1O 
Opinto Norja 2 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Norja 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Norja 2 on jatkoa Norja 1-kurssille. Oppikirjan tekstien ja tehtävien avulla opiskelija laajentaa sanastoaan ja tutustuu uusiin teemoihin, jotka liittyvät norjalaiseen arkeen ja kulttuuriin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vapaa-aika, kulttuuri, urheilu, teatteri, perhe, koulutus, ammatti ja työelämä ja työnhaku.

Kurssi keskittyy laajentamaan ja syventämään peruskielioppia. Tutustumme kahteen uuteen aikamuotoon: preteriti ja perfekti. Käymme läpi keskeisimmät epäsäännölliset verbit. Lisäksi opimme adjektiivien vertailua, adverbejä ja prepositioita.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.10.2023 
 Palaa