SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus XYV0114 
Opinto "Mieletön hoppu, hätä ja kiire" - työvälineitä stressinhallintaan 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa liiallisen stressin sekä löytää itselleen sopivia stressinhallintatapoja sekä oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Opintojakson teemoja ovat mm. stressi ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin, omat voimavarat, ajankäytön suunnittelu sekä lepo ja rentoutuminen.

Opintojaksolla lisätään valmiuksia tunnistaa oman elämän stressitekijöitä ja käydään läpi erilaisia menetelmiä stressinhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa