SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LAVV1 
Opinto Vertaisohjaus ja yhteisövaikuttaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

1. Opiskelijatuutorointi: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun toiminta- ja opiskeluympäristöä ja kehittää sitä vertaistuutoroinnin kautta sekä saa esiintymiskokemusta erilaisissa esittelytehtävissä. Hän osaa opastaa ammattikorkeakouluun, koulutusalaan ja omaan koulutukseen sekä opiskelija- ja hyvinvointipalveluihin liittyvissä asioissa. Mahdollisuus toimia myös kv-, liikunta- tai markkinointituutorina.

Ja/tai

2. Opiskelijajärjestö- tai työryhmätoiminta: Opiskelija toimii Lapin amkin opiskelijajärjestöissä tai työryhmissä sekä tiedottaa ja opastaa niiden toimintaan liittyvissä asioissa.

Ja/tai

3. Laatutyö: Opiskelija osallistuu Lapin amkin toiminnan laadun kehittämiseen. Hän osallistuu koulutusalojen opetuksen ja opiskeluympäristön arviointeihin ja laatukulttuuria edistävään toimintaan.

 
Arviointikriteerit

ARVIOINTIKRITEERIT

*Koulutukseen, suunnitteluun ja toimintaan osallistuminen

*Toiminnan raportointi ja raportin palauttaminen ohjeen mukaan.

Arvioinnin ja opintopisteiden saamiseksi toiminta raportoidaan. Raporttiin kirjataan osallistumiset koulutukseen, suunnitteluun ja tuutoritoimintaan (myös kokoukset, vapaamuotoiset tilaisuudet ym.) sekä niihin käytetty työmäärä. Pohdi raportissasi myös seuraavia asioita: Mitä toiminta, johon olet osallistunut merkitsee Lapin amkille? Mitä olet oppinut? Miten toimintaa voisi kehittää omassa yksikössäsi vs. Lapin amkin tasolla? Miten opiskelija voi kehittyä eri toiminnoissa? Arvioi omaa onnistumistasi.

Arviointi: Hylätty / hyväksytty

 
Alkamispäivä 01.08.2014 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa