SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus T402T49 
Opinto Ammatillinen harjoittelu 
Laajuus 18,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Tietojenkäsittelyn koulutus (Tornio) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ohjatun työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on opiskeltujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä sähköalan työyhteisöissä. Työharjoittelija osallistuu työyhteisön jäsenenä vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu työtehtävissään vastuulliseksi työhönsä sitoutuvaksi ja yhteistyökykyiseksi työntekijäksi. Työharjoittelun työtehtävien tulee olla sellaisia, että ne palvelevat koulutusohjelman ja valitun suuntautumisvaihtoehdon tavoitteita.

Harjoittelu voidaan tehdä kotimaassa tai ulkomailla.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 08.05.2014 
Päättymispäivä 31.05.2024 
 Palaa