SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus T301L92 
Opinto Kesäyrittäjyys 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutusohjelma (Tornio) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kesäyrittäjyys-kurssilla opiskelija oppii liiketoimintaosaamisen perusteet (myynti, markkinointi, taloushallinta, asiakaspalvelu)luentojen ja käytännön tehtävien kautta. Opiskelijat luovat kurssilla joko yhdessä tai erikseen oman liikeidean, jonka he voivat mahdollisestimyös käytännössä toteuttaa tulevaisuudessa. Opiskelijoiden kurssilla luomien liikeideoiden kehittämisessä ja mahdollisessa toteuttamisessa on tiiviisti sparrausapuna valmentajana toimiva kurssin vetäjä. Kurssin lopputyönä ovat kurssilla tehtävät oppimispäiväkirja sekä alustava liiketoimintasuunnitelma. Kurssin lopussa kerätään opiskelijoilta palaute ja palaute vedetään yhteen.

Osaamistavoite on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa ja ymmärtää liiketoimintaosaamisen perusteet ja osaa hyödyntää niitä käytännössä liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa kehittäessään. Opiskelija ymmärtää myös yritystoiminnan eri vaiheet sekä lainsäädännön luomat rajoitteet ja velvoitteet yritystoimintaa kohtaan.

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.06.2016 
Päättymispäivä 30.06.2016 
 Palaa