SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K701SL18 
Opinto Asiakastyöosaaminen 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
  • osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
  • osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
  • osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:

Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Alkamispäivä 08.04.2016 
Päättymispäivä 01.01.2112 
 Palaa