SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus HYVO2 
Opinto Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi

  • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
  • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät

  • Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
  • Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
  • Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
  • Tutkimuksellinen kehittäminen

Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta

  • Hanketyöskentely ja projektitoiminta
  • Tutkimustiedon hyödyntäminen
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat

Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.

Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja

 
Alkamispäivä 09.04.2018 
Päättymispäivä 15.06.2018 
 Palaa