SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus T26K41 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kuvataiteen koulutus (Tornio) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

 
Arviointikriteerit

Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

 
Alkamispäivä 05.12.2016 
Päättymispäivä 26.01.2026 
 Palaa