SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus T31L71 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Tornio) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

 
Arviointikriteerit

Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

 
Alkamispäivä 11.01.2016 
Päättymispäivä 29.12.2027 
 Palaa