SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus MGP504TL1 
Opinto Mobiilipelituotantoprojekti 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Mobiilipelituotantoprojekti kokonaisuudessa opiskelijat toteuttavat peliprojektin tiimissä käyttäen työkaluja projektin seurantaan ja substanssiosaamisen eteenpäin viemiseen. Peliprojekti suunnitellaan ideatasolta lopulliseksi mobiililaitteella toimivaksi pelituotteeksi. Peliprojekti toteutetaan valitulla pelimoottorilla. Peliprojektin lopputulos toimii iOS, tai Android käyttöjärjestelmällä olevilla puhelimilla. Opintojaksolla on HYVIN perustellusta syystä mahdollista toteuttaa perinteinen peli PC/OSX/Web-ympäristöön.

Aiemmin kesäpeliopinnot suorittaneet osallistuvat senioreina mukaan projektitiimeihin. Heillä on enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta sellaiseen suuntaan, että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. He pystyvät ohjaamaan ja auttamaan muuta projektitiimiä osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa