SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604M37A 
Opinto Harjoittelu I 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat
Oppimistulokset:
Opiskelija osaa käyttää ja huoltaa manuaalisessa metsätyössä käytettäviä työkaluja ja mittausvälineitä sekä tuntee niillä tehtävät työmenetelmät. Opiskelija hallitsee metsänmittauksen perusvälineiden käytön. Opiskelija hallitsee ensiapu I –kurssin edellyttämät taidot. Opiskelija hallitsee maastossa liikkumisen ja selviämisen taidot. Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä osaa soveltaa osaamistaan käytäntöön ja laajentaa työelämän tuntemustaan.
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2008 
Päättymispäivä 31.07.2015 
 Palaa