SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R504T30 
Opinto Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 
Laajuus 30,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Tietotekniikan koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjoittelee työn hakemista ja tekemistä sekä työyhteisössä toimimista. Opiskelija osaa hoitaa ammatillisia työtehtäviä alan asiantuntijan läheisessä ohjauksessa sekä myöhemmin itsenäisesti.

Teemat

  1. Perusharjoittelu
  2. Ammatillinen harjoittelu
  3. Syventävä ammatillinen harjoittelu

 
Arviointikriteerit

Osaaminen:

Hyväksytty

Opiskelija suorittaa harjoittelun tavoitteiden mukaisesti ja osaa dokumentoida työnsä.

Opiskelija palauttaa harjoitteluraportin, työtodistuksen ja pitää seminaariesityksen harjoittelujaksosta.

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa