SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705F16 
Opinto Näyttöön perustuva fysioterapia ja työelämäharjoittelu I 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä luotettavasti ja osaa tutkimustulosten perustella määrittää potilaan toimintakyvyn ongelmat sekä asettaa sen pohjalta realistiset tavoitteet fysioterapialle. Hän osaa tavoitteiden pohjalta suunnitella fysioterapian sisällön ja toteuttaa potilaan toimintakykyä ylläpitävää/edistävää fysioterapiaa asiakkaan voimavarat huomioiden. Opiskelija osaa toimia asiakastyössä eettisesti ja vastuullisesti.

I jakso: tuki-ja liikuntaelimistöongelmaiset asiakkaat

II jakso: geriatriset asiakkaat

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Asteikolla Hylätty/ Hyväksytty

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija

Opiskelija

potilaan / asiakkaan tutkiminen ja terapiatarpeen määrittäminen ja terapian toteuttaminen ja arviointi terapian toimivuudesta eivät onnistu ilman ohjausta.

määrittää terapiatarpeen tutkimustensa perusteella ja kykenee toteuttamaan suunnitellun näytötönperustuvan terapian itsenäisesti ja kykenee kriittisesti arvioimaan terapian onnistuneisuutta.

moniammatillinen yhteistyö ja toimiminen asiakaslähtöisesti ovat haasteellisia ja se vaativat runsaasti ulkopuolista ohjausta.

kykenee moniammatilliseen asiakaslähtöiseen työskentelyyn itsenäisesti.

eeettisessä toiminnassa esiintyy puutteita.

toimii eettisten periaatteiden mukaisesti.

 
Alkamispäivä 02.09.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa