SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H23 
Opinto Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen osaat määrittää sisätautipotilaan hoitotyön tarpeita, laatia hoitotyön suunnitelman ja toteuttaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat arvioida sisätautipotilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijana osaat soveltaa anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa sisätautipotilaan hoidossa. Osaat hyödyntää sisätautipotilaan hoitotyössä näyttöön perustuvaa tietoperustaa terveyttä ja toimintakykyä edistäen. Kykenet ohjattuna toteuttamaan sisätautipotilaan turvallista lääkehoitoa ja osaat tukea potilaan sitoutumista lääkehoitoonsa. Opiskelijana kykenet keskustelemaan moniammatillisessa tiimissä sekä osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti potilaan hoitoon liittyvistä asioista. Osaat toimia potilasturvallisten menetelmien ja toimintatapojen sekä säteilyturvallisuussäädösten mukaisesti. Lisäksi osaat soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita sisätautipotilaan hoitotyössä. Opintojakson jälkeen tunnet ja osaat hyödyntää oman alan keskeisimpiä tietolähteitä ja tietokantoja.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2013 
Päättymispäivä 31.12.2099 
 Palaa