SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H20 
Opinto Johtaminen ja kehittäminen hoitotyössä 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen tunnet terveydenhuollon organisaation toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet. Omaat valmiuksia hoitotyön johtamiseen tiimeissä ja työryhmissä. Tunnet hoitotyön kehittämisen, laadun ja vaikuttavuuden seurannan kohteita ja menetelmiä. Osaat tarkastella omaa ja työyhteisön toimintaa tuloksellisuuden arvioinnin ja kestävän kehityksen näkökulmista. Opintojakson jälkeen tunnet liiketoiminta-, yrittäjyys- ja tuotekehitysosaamisen periaatteita. Omaat valmiuksia edistää näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyössä. Hallitset tiivistetyn tutkimustiedon, hoitosuositusten ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen hoitotyössä. Opintojakson jälkeen sinulla on kokonaiskuva sairaanhoitajan keskeisestä tehtäväalueesta sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakso R702H28 Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

  • Johtaminen ja laadunhallinta hoitotyössä
  • Näyttöön perustuva hoitotyö
  • Ammatillinen kehittäminen ja yrittäjyys hoitotyössä

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)Hyvä (3-4)Kiitettävä (5)
Opiskelija kuvaa hoitotyön ja terveydenhuollon organisaation johtamisen ja kehittämisen periaatteita ja menetelmiäOpiskelija osaa suunnitella johtamista ja kehittämistä hoitotyön työyhteisötasollaOpiskelija osaa suunnitella ja arvioida johtamista ja kehittämistä hoitotyön työyhteisötasolla
toimii työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissaperustelee hoitotyön ydinosaamisen näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäenosaa suunnitella ja arvioida johtamista ja kehittämistä hoitotyön työyhteisötasolla
kertoo hoitotyön ydinosaamisen sisällönyhdistääliiketoiminta-, yrittäjyys- ja tuotekehitysosaamisen periaatteita hoitotyöhönperustelee hoitotyön ydinosaamisen näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen ja arvioi näyttöön perustavaa toimintaa
tietää liiketoiminta-, yrittäjyys- ja tuotekehitysosaamisen periaatteitaosaa käyttää liiketoiminta-, yrittäjyys- ja tuotekehitysosaamisen periaatteita hoitotyössäarvioi liiketoiminta-, yrittäjyys- ja tuotekehitysosaamisen periaatteiden toteutumista hoitotyössä
omaa reflektiivisiä valmiuksia arvioidessaan ammatillista osaamistaan sairaanhoitajan osaamisalueilla.omaa edistyneitä reflektiivisiä valmiuksia arvioidessaan ammatillista osaamistaan sairaanhoitajan osaamisalueilla.omaa kriittistä reflektiivisyyttä arvioidessaan ammatillista osaamistaan sairaanhoitajan osaamisalueilla.

 
Alkamispäivä 01.01.2013 
Päättymispäivä 31.12.2099 
 Palaa