SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604M37B 
Opinto Harjoittelu 2 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa ja syventää ammatillisia valmiuksiaan tutustumalla metsäalan suunnittelu-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä perehtymällä tulevan koulutusammattinsa eri mahdollisuuksiin työelämässä, harjoittelupaikan tiimityöskentelyyn,yhteistoimintaan ja viestintään. Hän oppii työpaikkansa suunnittelu- ja tietojärjestelmiä sekä toimintatapoja ja pystyy hahmottamaan organisaation operatiivisen toiminnan kokonaiskuvaa.

 
Arviointikriteerit

Arviointi tapahtuu asteikolla Hyväksytty - Hylätty. Hyväksyttävä suoritus edellyttää opintopisteiden täyttymistä, joihin sisältyy myös harjoitteluraportti ja oppimispäiväkirja.

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa