SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R601M36A 
Opinto Luonnonvaratalouden perusharjoittelu 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisten pohjoisen biotalouden ja maaseutuelinkeinojen töihin. Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla.                                                                                                                                                                                                                                                  Opiskelija valitsee vähintään kolme ( 3x5 op) seuraavista vaihtoehdoista:

  • maatila,
  • porotalous,
  • yksityismetsätalous,
  • muu maaseutuyritys (esim. luonnontuoteala, luonto- ja maaseutumatkailu, jatkojalostus) tai suorittaa lisää maatila-, porotalous- tai metsätilaharjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Harjoittelun etukäteissuunnitelma, jonka vastuuopettaja hyväksyy

Hyväksyttävästi suoritettu harjoittelu, josta saatu todistus

Harjoittelukirjahyväksyttävästi täytetty.

Harjoitteluseminaarissa pidetty esitys harjoittelun toteutumisesta.

Arviointi: Hyväksytty – hylätty

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa