SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R601M36B 
Opinto Luonnonvaratalouden erikoistumisharjoittelu 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Päätavoite: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan valitsemallaan biotalouden erikoisalalla, kuten työnjohtotehtävät, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijatyö maa-, poro- ja metsätalouden hallinnossa paikallis-, alue-, valtakunnan ja EU-tasolla sekä liike-elämän eri tehtävät. Opiskelija voi myös tehdä omaan liiketoimintaan, tuotekehitykseen, markkinointiin tai vastaavaan liittyvää suunnittelu- tai toteutustyötä yrityshautomon, kehitysorganisaation tai kummiyrittäjän ohjauksessa. Opiskelija saa kuvan työn luonteesta, keskeisistä työprosesseista ja työn sisällöstä. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan itsenäisesti. Harjoitteluun voi liittyä opinnäytetyön aineiston keruu. Harjoittelun voi suorittaa useammassa harjoittelupaikassa, myös ulkomailla.

.

 
Arviointikriteerit

Harjoittelun etukäteissuunnitelma, jonka vastuuopettaja hyväksyy

Hyväksyttävästi suoritettu harjoittelu, josta saatu todistus

Harjoitteluraportti ja sen esittäminen seminaarissa

Arviointi:Hyväksytty – hylätty

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa