SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R705L19 
Opinto Projektin johtaminen ja hallinta  
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla kehität uudistavaa suomalaista liikuntakulttuuria ja sen arviointia tapahtumien tai erilaisten projektien kautta. Kehität liikunta-alan verkostoyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä sovellat sen eri muotoja käytäntöön. Kehität omaa osaamistasi monipuolisesti verkostoyhteistyössä projektin johtotehtävissä.

 
Arviointikriteerit

Hylätty

Hyväksytty

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen ja strategian vastaisesti.

Opiskelija kykenee työyhteisön arvojen ja strategioiden mukaiseen toimintaan.

Opiskelija saa projektinedustajalta hylkäämissuosituksen, joka perustuu yhdessätoimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyihin tavoitteisiin.

Opiskelija suoriutuu hyväksytysti projektista yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyjen tavoitteiden mukaisesti.

Raportointi on puutteellinen tai sitä ei ole.

Opiskelija tuottaa ohjeen mukaisen loppuraportin.

Opiskelija toimii epäeettisellä tavalla projektissa järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Opiskelija toimii eettisten periaatteiden mukaisesti projektin järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä

Opiskelija toimii itsekkäästi tai häiritsevästi projektin suunnittelussa, toteutuksessa tai arvioinnissa.

Opiskelija osallistuu vastuullisesti projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa