SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702H30 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen olet laatinut ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Teemat:

R702H30A Opinnäytetyön suunnitelmavaihe

R702H30B Opinnäytetyön valmistamisvaihe

R702H30C Opinnäytetyön viimeistelyvaihe

 
Arviointikriteerit

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0).

Arviointikriteerit opinnäytetyöoppaan mukaisesti.

 
Alkamispäivä 02.09.2013 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa