SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus A1HAR100 
Opinto Perusharjoittelu 
Laajuus 12,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asettaa tavoitteet perusharjoittelulle ja analysoida niiden toteutumista. Hän osaa jäsentää oman työnsä sisältöä ja työmenetelmiä sekä analysoida omaa toimintaansa työyhteisössä. Opiskelija osaa toimia työelämän pelisääntöjen mukaan työyhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa tehdä tietojenkäsittelyn perustyötehtäviä.

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija osaa määritellä osaamista ja ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle. Hän osaa analysoida tavoitteiden toteutumista.

Opiskelija osaa noudattaa toimialan toimintatapoja ja alalla noudatettavia säännöksiä sekä työyhteisön keskeisimpiä toimintatapoja.

Opiskelija osaa tehdä alan perustyötehtäviä ja kehittää tietojenkäsittelyn osaamistaan perusharjoittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa