SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus A1HAR101 
Opinto Ammatillinen harjoittelu 
Laajuus 18,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asettaa tavoitteet syventävälle harjoittelulle ja analysoida niiden toteutumista. Hän osaa jäsentää oman työnsä sisältöä ja työmenetelmiä sekä analysoida omaa toimintaansa työyhteisössä. Opiskelija osaa toimia ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja osaa soveltaa ammattiopintojen kannalta keskeisiä tietojaan ja taitojaan työelämässä. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa työelämän osaamisvaatimuksiin.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija on määritellyt ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle. Hän osaa analysoida tavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien kehittymistä ja omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut työharjoittelun ohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Opiskelija osoittaa osaavansa arvioida omaa osaamistaan suhteessa työelämän osaamisvaatimukseen.

 
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa