SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus T206K80 
Opinto Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 
Laajuus 30,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kuvataiteen koulutusohjelma (Tornio) 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

Harjaannut työskentelemään kuvataidealan tehtävissä. Opit suuntautumisalallasi tarvittavia ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia taitoja. Pystyt osoittamaan osaamistasi sekä luomaan suhteita tuleviin työantajiin ja yhteistyökumppaneihin.

Harjoittelet alakohtaisia ammatillisia taitoja työelämässä, seuraat ja analysoit oppimis- ja työpäiväkirjan avulla omaa työskentelyäsi ja kehittymistäsi. Päiväkirjan avulla laaditaan harjoitteluraportti.

Harjoittelun voi suorittaa alan yrityksissä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Sen voi suorittaa osittain myös toteuttamalla dokumentoidun taiteellisen tuotannon tilaustyönä tai näyttelynä julkisessa näyttelytilassa. Dokumentointi on tehtävä niin, että tuotanto tai näyttely voidaan sen perusteella arvioida. Osa työharjoittelusta suoritetaan kesäisin ja osa siitä voidaan suorittaa ulkomailla. Toimita ennen harjoitteluun lähtöäsi harjoittelusopimus koulutusohjelmasi harjoitteluvastaavalle sekä laadi ja luovuta harjoittelun päätyttyä raportti harjoittelustasi hänelle.

  

 
Arviointikriteerit

Arvioidaan asteikolla 0 - 5. Toiminta-arviointi pyydetään työharjoittelupaikan yhteyshenkilöltä. Mikäli harjoittelu on taiteellinen tuotanto, pyydetään arviointi toimeksiantajalta tai näytteillepanijalta. Myös työharjoitteluraporttiarvioidaan.

 
Alkamispäivä 03.06.2013 
Päättymispäivä 30.06.2023 
 Palaa