SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VR64YL1 
Opinto Biotalous alueiden kehittämisessä 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Alueiden käytön suunnittelu, luonnonvara-ala, ylempi AMK (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

OPPIMISTAVOITTEET:

- Opiskelija osaa arvioida alueiden biotalouspotentiaalia;

- Opiskelija osaa soveltaa peruselinkeinoteoriaa (economic-base theory) ja panos-tuotosanalyysiä biotalouden merkityksen arviointiin aluetalouksissa;

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää biotalouteen perustuvia yrityksiä, arvoketjuja ja toimijaverkostoja;

- Opiskelija osaa analysoida ja kehittää biotalouden logistisia verkostoja tuotantopaikoilta jalostuslaitoksille ja edelleen käyttäjille sekä kierrätykseen.

TEEMAT:

- Alueiden biotalouspotentiaali;

- Peruselinkeinoteoria (economic-base theory) ja panos-tuotosanalyysi sekä biotalouden kerrannaisvaikutukset aluetalouksissa;

- Biotalouteen perustuvan uuden yritystoiminnan mahdollisuudet, arvoketjut ja toimijaverkostot;

- Biotalouden logistiset verkostot maakuntatasolla.

 
Arviointikriteerit

ARVIOINTI:

ARVIOINTI ASTEIKOLLA 1-5, Hylätty

TYYDYTTÄVÄ (1-2)

- Opiskelija osaa arvioida erilaisten alueiden biotalouspotentiaalia;

- Opiskelija osaa käyttää peruselinkeinoteoriaa (economic-base theory) ja panos-tuotosanalyysiä biotalouden merkityksen arviointiin aluetalouksissa;

- Opiskelija osaa analysoida ja kehittää biotalouteen perustuvia yrityksiä, arvoketjuja ja toimijaverkostoja;

- Opiskelija osaa analysoida ja kehittää biotalouden logistisia verkostoja maakuntatasolla.

HYVÄ (3-4)

- Opiskelija osaa arvioida erilaisten alueiden biotalouspotentiaalia monipuolisesti;

- Opiskelija osaa käyttää ja analysoida peruselinkeinoteoriaa (economic-base theory) ja panos-tuotosanalyysiä biotalouden merkityksen arviointiin aluetalouksissa;

- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää biotalouteen perustuvia yrityksiä, arvoketjuja ja toimijaverkostoja monipuolisesti;

- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää erilaisia biotalouden logistisia verkostoja maakuntatasolla monipuolisesti.

KIITETTÄVÄ (5)

- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää erilaisten alueiden biotalouspotentiaalia laaja-alaisesti;

- Opiskelija osaa käyttää ja arvioida peruselinkeinoteoriaa (economic-base theory) ja panos-tuotosanalyysiä monipuolisesti biotalouden merkityksen arviointiin aluetalouksissa;

- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää luovasti biotalouteen perustuvia erilaisia yrityksiä, arvoketjuja ja toimijaverkostoja laaja-alaisesti;

- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää monipuolisesti erilaisia biotalouden logistisia verkostoja paikallisella-, alue- ja valtakunnantasolla.

HYLÄTTY

- Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

 
Alkamispäivä 01.01.2019 
Päättymispäivä 24.05.2019 
 Palaa