SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301YH21 
Opinto Ennakoiva johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa arvioida ja suunnitella työyhteisön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia ennakoinnin aikajänteillä. Opiskelija osaa hyödyntää ja integroida ennakointitietoa ja arvioida sen vaikuttavuutta päätöksentekoon. Opiskelija osaa kehittää työyhteisöä nykytilasta tavoitetilaan ennakoinnin avulla ja kykenee arvioimaan muutosta. Opiskelija osaa tukea henkilöstön kehittymistä ja kehittää työyhteisön hyvinvointia muutoksessa.

Opintojakson ydinsisältö:
Ennakoiva ajattelutapa
Ennakointi päätöksenteossa
Ennakoinnin lähestymistavat ja osallistavan ennakoinnin menetelmät
Luottamuksen johtaminen ja rakentaminen

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa