SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301YH22 
Opinto Vastuullisesti kestävä johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työyhteisön taloudellista, ekologista, sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa johtaa ottamalla huomioon vastuullisen toiminnan periaatteet ja kykenee kehittämään vastuullista johtamista työyhteisössään.

Opintojakson ydinsisältö:
Kestävän työn ulottuvuudet
Työhyvinvointia koskeva vastuullisuus
Vastuullinen viestintä
Vastuullisen toiminnan johtaminen

 
Arviointikriteerit

.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa