SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 599Y7D 
Opinto Strateginen johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Suuntautumis 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Teknologiaosaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa strategisen johtamisen periaatteet yrityksen tai organisaation pohjoisesta näkökulmasta. Hän osaa strategisen johtamisen suunnittelun välineistön ja osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida niitä omassa johtamisessaan. Opiskelija osaa jalkauttaa, kehittää ja arvioida strategisia suunnitelmia. Hän osaa tunnistaa meneillään olevan työn ja työelämän muutoksen osana yhteiskunnallisen muutoksen kokonaisuutta. Hän osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida muutosjohtamisen malleja ja osaa toteuttaa organisaation muutosprosessin.

Opintojakson ydinsisältö:

  • strategisen johtamisen merkitys ja rooli osana organisaation johtamista, strategisen johtamisen suunnittelu, strategiaprosessin toteuttaminen menetelmät ja peruskäsitteet, strategisen johtamisen toteutus, jalkautus ja kehittäminen, muutosjohtaminen, muutosjohtajuus ja muutoksen johtaminen
  • strategisen johtamisen merkityksen organisaation/yrityksen yhteistyöverkostoissa, strategian ja talouden välisen yhteys organisaatioiden johtamisessa
  • työn ja työelämän muutos
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Kykenee kehittämään organisaation strategista johtamista sekä osaa toimia itsenäisesti ja soveltaen organisaatioiden johtamisessa tavoitteellisesti strategioita ja osaa käyttää strategisen johtamisen työvälineitä. Kykenee analysoimaan muutoksen tarvetta ja johtamaan muutosta.

Kykenee arvioimaan, kehittämään ja johtamaan organisaation strategista johtamista sekä osaa toimia luovasti, itsenäisesti ja soveltaen organisaatioiden johtamisessa tavoitteellisesti strategioita ja osaa käyttää strategisen johtamisen työvälineitä innovoivasti. Kykenee arvioimaan muutoksen tarvetta ja johtamaan proaktiivisesti muutosta.

Kykenee itsenäisesti ja luovasti arvioimaan, kehittämään ja johtamaan organisaation strategista ajattelua sekä osaa johtaa luovasti, itsenäisesti ja kehittäen organisaatioiden tavoitteellisia strategioita ja osaa luovasti ja itsenäisesti käyttää ja johtaa strategisen johtamisen työvälineiden valintaa. Kykenee arvioimaan, analysoimaan ja johtamaan muutoksen tarvetta ja johtamaan proaktiivisesti muutosprosessia.

 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa