SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VVV115 
Opinto 3D-Mallinnus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Kesäopinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija oppii 3D-mallinnuksen perusteet ja tunnistaa tietokoneella tuotettavan 3D- grafiikan mahdollisuudet ja rajoitteet. Hän osaa mallintaa esineitä kolmiulotteisiksi tietokonemalleiksi.

Opiskelija tuntee 3D-grafiikan perusteet ja ymmärtää tietokoneella tuotettavan 3D-grafiikan mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija osaa luoda tehokkaita malleja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 12.03.2015 
Päättymispäivä 31.03.2015 
 Palaa