SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KAMKR72H1 
Opinto Palliatiivinen hoitotyö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää pallitiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen.

Opiskelija tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset.

Opiskelija tunnistaa keskeisiä eettisiä näkökulmia ja saa valmiuksia saattohoidossa olevan potilaan keskeiseen oirehoitoon ja valmiuksia kohdata saattohoidossa olevan potilaan ja hänen omaisensa.

Sisältö:

Palliatiivinen hoitotyö

Palliatiivisen hoidon järjestäminen

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden hoito

Potilaan ja hänen omaisten tukeminen

Monikulttuurisuus

Opintojakso sisältää alku- ja loppuwebinaarin ja verkko-opinnot, eli voi suorittaa täysin verkossa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa