SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KAMKR72H2 
Opinto Kehitysvammaisuus - haaste vai rikkaus hoitotyössä 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opintojakson kokonaistavoite on, että tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa ja osaat tukea heidän ja heidän perheidensä toimintakykyä ja osallisuutta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Osatavoitteita opintojaksolle ovat, että opintojakson suoritettuasi

Osaat kuvata kehitysvammaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät, millaisia eettisiä kysymyksiä voi liittyä kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyyn.

Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua.

Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiakaslähtöisesti kohdatessasi eri-ikäisiä kehitysvammaisia asiakas- ja potilastyössä erilaisissa kehitysvammaisten asumis-, kuntoutus- ja hoitoyksiköissä.

Osaat tukea ja soveltaa ohjauksen ja opetuksen filosofisia, eettisiä ja pedagogisia lähtökohtia toteuttaessasi asiakaslähtöistä opetus-ohjaus- ja auttamismenetelmiä eri-ikäisten kehitysvammaisten hoitotyössä.

Osaat ohjata eri-ikäisten kehitysvammaisten toimintakykyä ja osallisuutta heidän hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisessa ja säilyttämisessä.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa