SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LYKERI0210 
Opinto Erityispedagogiikan peruskurssi 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä erityispedagogiikan tieteenä
  • määritellä erityispedagogisen toiminnan ja sen tavoitteet,
  • tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä,
  • tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja,
  • soveltaa vammaisuuden erilaisia malleja,
  • ymmärtää normaaliuden ja poikkeavuuden käsitteitä ja
  • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa