SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LYKERI0211 
Opinto Kielen ja kommunikaation haasteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä kielen ja kommunikaation vaikeuksia
  • erotella kommunikaation haasteet eri ikäkausina
  • vertailla erilaisia diagnosointi- ja arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja
  • tunnistaa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista
 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa