SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL59 
Opinto Viestintä 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa yhteiskuntaan, liiketoimintaan, opiskeluun ja työnhakuun liittyvistä asioista. Hän kykenee viestimään liiketoimintaympäristössä suullisesti ja havainnollistamaan esitystä tarkoituksenmukaisella tavalla.

 
Arviointikriteerit

Hylätty

1

2

3

4

5

Kirjallinen ja suullinen raportointi eivät ole ymmärrettävissä.

Laadit melko ymmärrettävän kirjallisen raportin ja tunnet korkeakoulun ohjeita asiakirjan laatimisesta.

Raportoit suullisesti ymmärrettävästi.

Raportoit kirjallisesti ymmärrettävästi ja käytät korkeakoulun ohjeita asiakirjan laatimisessa.

Raportoit suullisesti melko johdonmukaisesti.

Raportoit kirjallisesti selkeästi ja asiatyylisesti ja laadit asiakirjan korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Raportoit suullisesti selkeästi ja otat huomioon tilanteen vaatimuksia viestinnässäsi.

Raportoit kirjallisesti johdonmukaisesti ja hyvällä suomen kielellä ja laadit asiakirjan korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Raportoit suullisesti sujuvasti, perustelet näkemyksiäsi ja otat hyvin huomioon tilanteen vaatimuksia viestinnässäsi.

Raportoit kirjallisesti sujuvasti, perustellusti ja erittäin hyvällä suomen kielellä ja laadit asiakirjan korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Raportoit suullisesti sujuvasti ja perustelet näkemyksiäsi asiantuntevasti sekä otat erittäin hyvin huomioon tilanteen vaatimukset.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa