SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL61 
Opinto Liiketoimintaosaaminen ja kansantalous 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Ei tutkinto-opiskelijat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää yrityksen liiketoimintaprosessit ja osaa hankkia ja hyödyntää tietoa liiketoimintaympäristöstä. Opiskelija osaa kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet ja osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija osaa esittää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Hän ymmärtää yritystoiminnan ja kansantalouden välisen yhteyden ja osaa hyödyntää tätä tietoa liiketoiminnan suunnittelussa.

 
Arviointikriteerit

ARVIOINTIKOHDE

Hylätty

1

2

3

4

5

Liiketoimintaympäristön ja –prosessien sekä kansantalouden perusteiden osaaminen

Opiskelija ei osaa hahmottaa liiketoimintaympäristöä ja yrityksen ydinprosesseja.

Hän ei osaa kansantalouden peruskäsitteitä eikä hänellä ole käsitystä kansantalouden ja yritystalouden välisestä yhteydestä.

Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan ydinprosesseja ja tietää alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet. Hän tietää kansantalouden ja yritystalouden peruskäsitteet ja –rakenteet.

Opiskelija tietää liiketoiminnan ydinprosessit ja alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet. Opiskelija tunnistaa kansantalouden perusrakenteet, tietää mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija tietää kansantalouden ja yritystalouden välisen yhteyden.

Opiskelija ymmärtää alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja niiden merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa. Opiskelija osaa tulkita kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Opiskelija osaa määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija ymmärtää kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat. Opiskelija osaa selittää hyvin yritystoiminnan ja kansantalouden kokonaisuuden välisen yhteyden.

Opiskelija osaa analysoida toimintaympäristöä liiketoiminnan suunnittelussa. Hän ymmärtää kansantalouden käsitteet ja mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Opiskelija ymmärtää miten kansantalouden nykytila ja kehitys vaikuttavat yritystoimintaan.

Opiskelija osaa hyödyntää tietoa liiketoimintaympäristöstä, kansantalouden nykytilasta ja kehityssuunnista liiketoiminnan suunnitteluun ja analysointiin.

 
Alkamispäivä 20.04.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa