SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus LAVV15 
Opinto Sijoitustoiminnan perusteet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit ja osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa myös hakea sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa sijoittamisen kannalta. Opiskelija ymmärtää myös, että millä tavalla lainsäädäntö ohjaa sijoitusneuvontaa. Sekä lisäksi ymmärtää keskeistä sijoittamiseen liittyvää termistöä ja tunnuslukuja.

 
Arviointikriteerit

Eri sijoitustuotteiden tunteminen (pörssiosakkeet, rahastot, osakeindeksioblikaatiot, sijoitusvakuutukset jne.) Sijoittamisen eri muodot. Keskeisimmät sijoittamiseen liittyvät termistöt. Keskeinen lainsäädäntö.

 
Alkamispäivä 24.09.2018 
Päättymispäivä 30.09.2025 
 Palaa