SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL62 
Opinto Työyhteisötaidot 
Laajuus 7,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojenperusteet. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät yrityksen lakisääteiset velvoitteet.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Palkanlaskenta

Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen

Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Toimiminen tiimin jäsenenä

Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta.

Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.

Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.

 
Alkamispäivä 01.11.2018 
Päättymispäivä 31.12.2018 
 Palaa