SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL63 
Opinto Tilastomatematiikka 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Tilastomatematiikka

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 
Alkamispäivä 01.11.2018 
Päättymispäivä 31.12.2018 
 Palaa