SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus BIO3 
Opinto Kiertotalouden projektityö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Konetekniikan koulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa oman osaamisensa kiertotalouden puitteissa liittyen teolliseen toimintaan. Jo opittua ja opintojakson aikana tulevaa uutta osaamista syvennetään työskentelemällä annetun projektiaiheen parissa pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely vahvistaa ryhmätyöskentelytaitoja monialaisessa tiimissä, jolloin oman osaamisen soveltamistaidot vahvistuvat.

Opintojakson teemat:

  • Teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen

  • Elinkaarihallinta

  • Uudelleenvalmistus

  • Tuotteistaminen/kaupallistaminen

  • Tulevaisuuden ennakointi

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä loppuseminaariesityksen ja vertaisarvioinnin.

Arviointi: hylätty- K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa