SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VV5K 
Opinto Liikunta ja hyvinvointi kylmässä 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit tuntemaan kylmän fysiologiset vaikutukset ja ymmärtämään kylmän fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ihmisen toimintakykyyn, terveyteen ja liikkumiseen. Ymmärrät kylmän merkityksen liikunnan ja urheilun toteuttamiselle ja opit kylmäaltistukseen liittyvät riskit ja tarkoituksenmukaiset menetelmät niiden hallitsemiseksi. Opit huomioimaan pohjoisten olosuhteiden asettamat vaatimukset vaatetukselle ja kylmältä suojautumiselle sekä tiedät tyypillisimmät kylmän altistukseen liittyvät tapaturmat. Opit huomioimaan pohjoisten olosuhteiden asettamat haasteet asiakastyössä.

Sisältö

Ihmisen fysiologia kylmässä
Fyysinen ja psyykkinen suorituskyky kylmässä
Terveys ja liikkuminen kylmässä
Kylmältä suojautuminen
Tapaturmat kylmässä

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa