SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y9G 
Opinto Talouden johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Työelämän kehittäminen ja esimiestyö, ylempi (AMK) Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa talouden johtamisen menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä esimiestyössä sekä tunnistaa organisaation tai yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn periaatteet. Hän osaa johtaa ja arvioida turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa. Hän osaa toimia luovasti ja innovatiivisesti erilaisissa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa omassa työssään.

 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa